AJALUGU

Tuletõrje- ja päästetegevuse ajaloo kogumiseks, säilitamiseks ja uurimiseks asutati Eesti Vabariikliku Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu poolt 30. oktoobril 1974. a Eesti Tuletõrjemuuseum. Aastatel 2003 kuni 2013 oli muuseum Siseministeeriumi haldusalas olev riigiasutus nimega Eesti Siseturvalisuse Muuseum. Alates 1. novembrist 2013 sai muuseumist Päästeameti osa ning ta kannab taas nime Eesti Tuletõrjemuuseum.

Muuseumi idee autoriks ja esimeseks direktoriks oli tuletõrjuja hingega, kauaaegne tuletõrjetöötaja Jaan Vaarmann. Muuseum paiknes Tallinna Tuletõrjeühingule kuuluvas, Tallinna vanalinnas Viru väljaku ääres asuvas, Eesti vanimas säilinud tuletõrjehoones (ehitatud 1872. a) kuni 2007. aasta alguseni. Muuseumi tarbeks ehitati hoonele spetsiaalne juurdeehitus eelmise sajandi kaheksakümnendate algul ning esialgsete plaanide kohaselt oli kavas muuseum välja arendada ja tegevust laiendada just selles asukohas. Kahjuks lõpetati rendileping 16 aastat enne lõppemise tähtaega ning muuseum koliti ümber Eesti Päästeameti ruumidesse Tallinnas, Raua 2.

Muuseumi kogudes on üle 20 000 säiliku vanu kustutusvahendeid, seadmeid, lippe, vormirõivastust, kiivreid ja muid museaale. Muuseumi fondidesse kuulub rikkalik foto-, filmi- ja fonokogu ning hulgaliselt mitmesuguseid trükiseid, üle 70 köite Eesti tuletõrjeorganisatsioonide ja asutuste kroonikat ning uurimusi. Muuseumi fondid on avatud ajaloohuvilistele uurijatele, samuti õpilastele ja üliõpilastele.

Muuseum ootab tuletõrjega seotud materjali, mälestusi, fotosid ja esemeid oma fondidesse säilitamiseks. Andes ajaloolise tähtsusega materjali muuseumi valdusesse, tagate selle, et need säilivad ajaloo huvides. Samuti ootab muuseum kontakti isikutega, kes soovivad aidata kaasa muuseumi fondide täiendamisele – kas oma isiklike mälestustega või mistahes muul viisil.

Eesti Tuletõrjemuuseumi nimetused ja põhimäärused
· 1. november 1974 – muuseumi moodustamine;
· 28. jaanuar 1975 – Tallinna Tuletõrjemuuseumi põhimääruse kinnitamine;
· 12. mai 1978 – Tallinna Tuletõrjemuuseum nimetati ümber Eesti NSV Tuletõrjemuuseumiks;
· 21.detsember 1978 – Eesti NSV Tuletõrjemuuseumi põhimääruse kinnitamine;
· 28. aprill 1989 – Eesti NSV Tuletõrjemuuseum nimetati ümber Eesti Tuletõrjemuuseumiks;
· 15.juuni 1989 – Eesti Tuletõrjemuuseumi põhimääruse kinnitamine;
· 3. juuli 1985 – Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega nr 370 on muuseumi nimetuse muutmise õigus antud asutuse kõrgemalseisvale organisatsioonile;
· 1991 – kõrgemalseisvaks organisatsiooniks saab Päästeamet;
· 1. jaanuar 2003 – moodustati valitsusasutuse hallatav riigiasutus – Eesti Tuletõrjemuuseum; · 31. oktoober 2002 – riigimuuseumi Eesti Tuletõrjemuuseum moodustamine ja põhimäärus (siseministri määrus nr 116). Eesti Tuletõrjemuuseumi kõrgemalseisev valitsusasutus on Siseministeerium.
· 2008 – muuseum on Siseministeeriumi haldusalas olev riigiasutus nimega Eesti Siseturvalisuse Muuseum;
· 1. november 2013 – muuseumist sai Päästeameti osa ning ta kannab taas nime Eesti Tuletõrjemuuseum.